Firmabil med logo, dårlig omdømme?

Jeg blir litt oppgitt. Det ligger en bil på støtfangeren min i den midlertidige 40 sonen mellom Sola og Tananger, der det pågår veiarbeid. Han presser og presser på for at jeg skal kjøre fortere. Han blinker med lysene og syntes jeg er en sinke. Jeg følger loven og holder hastigheten. Han kjører firmabil.

Den siste tiden har jeg opplevd mange eksempler på at det å ha logo på firmabiler kanskje ikke alltid er så smart. Grunnen er at det kjører en del firmabiler rundt med sjåfører som ikke er så opptatt av lover og forskrifter, og respekt for andre bilister. En ting er at de er en større risiko i trafikken, en annen er at det fort gir negative relasjoner til bilens firmalogo.

Jeg observerer firmabiler hvor sjåføren snakker i håndholdt mobil, leser eller tekster (hva vet jeg) på mobil, holder høy fart og gjør drøye forbikjøringer og generelt utgjør en større risiko enn nødvendig.

Ved flere anledninger har jeg faktisk tatt kontakt med selskaper som det reklameres for på bilene. Og her kan jeg skille mellom de som er seriøse med sine holdninger rundt bilkjøring, og de som tilsynelatende ikke bryr seg. Noen svarer ikke i det hele tatt, mens andre sier takk og ber om mer informasjon slik at de kan ta tak i dette. De forteller gjerne om HMS kampanjer de har hatt, for å spre gode holdninger til sine sjåfører. De snakker også åpenhjertig om utfordringene med å skape de gode holdningene.

Jeg tror det er viktig av flere årsaker å ha fokus på god kjørekultur for ansatte. En ting er hvordan man reklamerer for selskapet både verdier og holdninger, men også etisk og moralsk med tanker på lover og forskrifter. Selskapets omdømme kan raskt bli påvirket i negativ retning. I tillegg og kanskje ende mer viktig, handler dette om trafikksikkerhet.

Så tenker jeg videre; hvis dette er forholdet den ansatte har til sikkerhet på veien, hvordan er da holdningene til sikkerhet i produksjonssammenheng. Tar de unødig risiko også der? va slags leveranser kan jeg risikere og få, hvis dette er holdningene til lover og forskrifter og hensynet til andre mennesker.

Hvordan kjører jeg? Fra England har jeg sett at det er ganske vanlig og ha telefonnummer bak på firmabiler, i sammen med en tekst som sier; «How am I driving?» De oppfordrer bilister til å ring å fortelle om hvordan man opplever deres kjøring. Jeg har faktisk også sett dette i Norge et par ganger. Det viser en holding til at man tar trafikk sikkerhet på alvor, og ønsker å bli oppfattet som en seriøs bedrift.

Hvordan er dette hos dere?
Hva slags forhold har din bedrift til trafikksikkerhet?
Hvilket forhold har du til trafikksikkerhet?

Ønsker du hjelp til å lage en kampanje hos dere, eller bare en diskusjonspartner for å diskutere løsninger? Ta kontakt med oss i System og Sikkerhet?


Steinar Werner Pedersen
Daglig leder


Trykk her for å melde deg på våre nyhetsbrev.