Hva er miljø? Ytre miljø?

Hva vil det si å være miljøbevisst på jobb? Hjemme? Hvordan påvirker du miljøet, hvordan kan du gjøre en forskjell? Dette er begynnelsen på en artikkelserie som handler om MILJØ, TIPS OG TANKER RUNDT DET Å TENKE MILJØ OG TA DETTE MED DEG HVOR ENN DU FERDES…….…. Miljø er et ord som vanligvis brukes i […]

Les mer

Tar du hensyn til muligheter og risiko?

Hvilke muligheter kan åpenbare seg for deg ved å bruke noen minutter på denne artikkelen? Hvilken risiko innebærer det? Jeg vet at du etter å ha lest denne artikkelen, har muligheten til å sitte igjen med ideer til å gjøre forbedringer i bedriften der du jobber. Det kan være forenklinger i arbeidsprosesser, eller effektivisering for […]

Les mer

Endringer i ISO 9001:2015

Dere har sikkert fått med dere at nye ISO standard for kvalitet ble lansert høsten 2015. Hoved endringene fra 9001:2008 til 9001:2015 er: Større fokus på kunder og interesse-parter Risikobasert tenking Samkjøre politikk og mål med strategien til organisasjonen Større fleksibilitet for dokumentasjon = helhetlig tenking Trenger dere hjelp til implementeringen av endringene i standarden […]

Les mer

Interessemotsetninger og marginpress

Hvordan kan du som Daglig Leder håndtere disse utfordringene samtidig? Som daglig leder blir du avkrevd oppmerksomhet i mange retninger. De ansatte, styret, kunder, myndigheter og så videre. Ofte kan det oppleves som interessemotsetninger. Dette kan være en formidabel utfordring å håndtere. I tillegg kommer ytterligere utfordringer når rammebetingelser endres dramatisk. Tenker da på temperaturen […]

Les mer

ISO 9001:2015 Kurs 4. oktober 2016

Er du klar for overgangen til ny ISO 9001 kvalitetsstandard som kom i 2015? Forventingene øker til at du har implementert det nye med bl.a. risiko – muligheter og utfordringer samt fokuset på ledelsens engasjement. Vi har allerede gjennomført fire kurs og satser nå på det femte i rekken. Kurset forklarer hva endringene betyr for […]

Les mer

Starthjelp til registrering i REACH.

Seminar: Har din bedrift orden på kjemikaliene? Importerer eller fremstiller du mer enn ett tonn kjemikalier i året skal du registrere dem under kjemikalieregelverket REACH. Registreringsprosessen i REACH kan være komplisert om man har liten erfaring eller gjør dette for første gang. Trenger du veiledning, avholdes det et seminar i Oslo 14. september. Seminaret er […]

Les mer

Ikke kast bort tiden din på ONS.

ONS har startet. Du har fått invitasjon(er), eller du har eller skal bestille billett. Du er klar, og du gleder deg. Kanskje du føler du må gå, for syns skyld, eller fordi du tror det er forventet. Det er der du kan treffe din neste kunde eller finne en leverandør som har smarte løsninger. Eller […]

Les mer

Unngå å få ferien ødelagt!

Ferietid. Endelig er sommerferien kommet. De fleste gleder seg til litt fri og gjøre andre ting enn det de til vanlig gjør. Enten man gjør det rundt husveggene hjemme eller om man reiser bort. Selv har jeg opp igjennom årene hatt min del av fantastiske sommer minner, og noen som jeg godt kunne tenke meg […]

Les mer

ISO9001+Lederskap = Kvalitetsledelse

Fullt hus på frokostmøte hos System og Sikkerhet tirsdag denne uken. Tema for dagen var kvalitetsledelse, kvalitet og ledelse. Det ene er meningsløst uten det andre. Sammen med Improvement Group hadde vi satt sammen en agenda som fikk gode tilbakemeldinger i etterkant. Noen må bestemme hva slags kvalitet vi skal ha og hjelpe resten av […]

Les mer

Tar du kvalitetsledelse på alvor?

Gratis frokostmøte! Regionen gjennomlever for tiden store endringer i næringslivet. 2016 vil også være preget av nedbemanning, lavere lønnsomhet og stor konkurranse om oppdragene. Hvorfor ikke da effektivisere driften og oppnå både større kunde og medarbeidertilfredshet på en måte som har dokumentert effekt, og som 10 – tusenvis av virksomheter verden over benytter? Den nye […]

Les mer