Forenkling skaper verdier!

Kvalitetssystemer, HMS-arbeid, ISO-sertifisering, Achilles-godkjenning, CE –merking, risiko, revisjoner, internkontrollforskriften, registrering og behandling av avvik… Opplever du stadig økende krav fra kunder og myndigheter – eller har du hatt tilsyn?

Ja – det krever tid, det krever ressurser, det krever kunnskap.

Men du behøver ikke å gjøre det alene. System og Sikkerhet har all den erfaring og kompetanse som må til for å hjelpe deg i mål med kravene som stilles. Det er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Vår styrke ligger i å gjøre det enkelt!

I tillegg er vi en partner som er med deg hele løpet. «Kontinuerlig forbedring» kan høres ut som en klisjé, men intensjonen bak er stadig høyere kvalitet og tryggere arbeidsplasser. Samtidig vil du erfare at når du bruker systemene riktig, er de besparende. Ja, vi kan bli bedre – sammen.

Prosesskartet under viser hvordan vi tenker og jobber. Klikk deg inn i prosessen og bli med.