Frykter du besøk av tilsynsmyndigheter

Frykter du besøk av tilsynsmyndigheter? Er du ikke i samsvar med lovkrav? Mangler du ansettelseskontrakter, stillingsbeskrivelser, HMS planer osv. Er du sikker på at du tolker retningslinjer riktig, at du forstår kravene i lover og forskrifter? Kanskje du er mer i samsvar med krav enn du selv er klar over. Mange bedriftsledere jeg har snakket […]

Les mer