Fagdag – Beredskap og Risikostyring

BBSP prsentasjon Fagdag 2014 SOS Fagdag 2014 – Praktiske metoder for risikovurdering – Ved Haakon Stensland1 Fagdag System og Sikkerhet AS – Alexandra Bech Gjørv Mapping Health – risikoutsatte grupper Apply Sørco Risikobasert tenkning – Fagdag SOS 2014 Riskostyring og beredskap Aibel Haugesund Fagdag System og Sikkerhet 25 September 2014 Lovverk, regelverk og kvalitetsstandarder setter […]

Les mer