For alle som har kjemikalier på arbeidsplassen

Har dere elektronisk stoffkartotek, er det nå valgfritt om du i tillegg vil ha papir utgave. Du må som virksomhet fortsatt ha oversikt over hvilke kjemikalier som dere jobber med og ha *sikkerhetsdatablad på alle farlige kjemikalier som anvendes/dannes under prosess i virksomheten. Hvorfor sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten […]

Les mer

Starthjelp til registrering i REACH.

Seminar: Har din bedrift orden på kjemikaliene? Importerer eller fremstiller du mer enn ett tonn kjemikalier i året skal du registrere dem under kjemikalieregelverket REACH. Registreringsprosessen i REACH kan være komplisert om man har liten erfaring eller gjør dette for første gang. Trenger du veiledning, avholdes det et seminar i Oslo 14. september. Seminaret er […]

Les mer

Oppdatering i ny versjon av EcoOnline.

Fordi farlige kjemikalier er en alvorlig trussel for helse og miljø stilles det stadig strengere krav til hvordan kjemikalier skal håndteres og dokumenteres. Stoffkartoteket Eco Archive er en brukervennlig og nettbasert løsning som gir deg og dine kolleger en samlet oversikt over alle kjemikalier som finnes i din virksomhet. En smart måte å holde orden […]

Les mer

Avfallsdeklarering

Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktiv avfall. Systemet er åpent for bruk. Overgangsdato Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktiv avfall kom i drift på våren 2015. Det er ikke satt noen endelig overgangsdato, men foreløpig antar vi at papirskjemaet vil bli faset ut en gang i løpet […]

Les mer

Overgangsordning for CLP merking

Akkurat som vi trodde, at nå var det slutt med den 5- årige overgangsordning på merking av kjemikalier /stoffblandinger, som vi skrev om i en artikkel tidligere i år, er det informert om overgangsordning for de produktene som står i hyllene i butikkene eller kanskje i ditt kjemikalieskap i virksomheten. Du og leverandøren din har […]

Les mer

Risikovurdering av kjemikaliehåndtering

Jeg leser i HMS Magasinet denne uken om Sykehus Norge som nå bruker samme programvare for kjemikalie dokumentasjon og risikovurdering. Veldig bra å se at man oppnår gode resultater ved å dra nytte av gode IT støtte verktøy samt samarbeide på tvers av avdelinger og lokasjoner. Vi bruker stadig flere kjemikalier i våre bedrifter. Kjemikaliehåndtering […]

Les mer

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)

Fristen for å iverksette den nye metoden for hvordan kjemikalier skal merkes og emballeres er utløpt. Fra 1. juni 2015 ble kjemikalier underlagt EU regulativet CLP (Classification, Labelling and Packaging). Har du fått merkingen på plass? Har du kontroll på dine sikkerhetsdatablader? Ta kontakt med System og Sikkerhet om du trenger hjelp. Regelverket for klassifisering, […]

Les mer

Elektronisk deklarering til produktregisteret

Ny løsning for elektronisk deklarering til produktregisteret gjennom Altinn. Miljødirektoratets nye løsning for elektronisk deklarering til produktregisteret kan nå tas i bruk. Produsenter og importører av kjemiske stoffer og stoffblandinger har nå fått et bedre og enklere verktøy for deklarering av farlige kjemikalier. Les mer om saken hos Miljødirektoratet.

Les mer