Nytt kurs i ISO 9001:2015

Er du klar for overgangen til ny ISO 9001 kvalitetsstandard som kom i 2015? Kurset retter seg mot personer som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av kvalitetssystemer ihht. ISO 9001. Mål med kurset er at du skal få en innføring i: Hovedendringer i ISO 9001:2015 Nye krav, ord og uttrykk Hva har […]

Les mer

Starthjelp til registrering i REACH.

Seminar: Har din bedrift orden på kjemikaliene? Importerer eller fremstiller du mer enn ett tonn kjemikalier i året skal du registrere dem under kjemikalieregelverket REACH. Registreringsprosessen i REACH kan være komplisert om man har liten erfaring eller gjør dette for første gang. Trenger du veiledning, avholdes det et seminar i Oslo 14. september. Seminaret er […]

Les mer

ISO 9001:2015 kurs 1. juni 2016

21. oktober i 2015 kom den nye oppdaterte versjonen av ISO 9001:2015, Ledelsessystemer for kvalitet. Vi har allerede gjennomført fire kurs og satser nå på det femte i rekken. Kurset forklarer hva endringene betyr for deg som allerede har et kvalitetsstyringssystem ihht. ISO 9001:2008. Kurset retter seg mot personer som er involvert i planlegging, implementering, […]

Les mer

Oppdatering i ny versjon av EcoOnline.

Fordi farlige kjemikalier er en alvorlig trussel for helse og miljø stilles det stadig strengere krav til hvordan kjemikalier skal håndteres og dokumenteres. Stoffkartoteket Eco Archive er en brukervennlig og nettbasert løsning som gir deg og dine kolleger en samlet oversikt over alle kjemikalier som finnes i din virksomhet. En smart måte å holde orden […]

Les mer

Gratis frokostseminar

Hvordan unngå å tape penger på dårlige leverandører? Kravet til inntjening har blitt strammere, og viktigheten av å velge og bruke de rette leverandørene har aldri vært viktigere enn nå. Hvordan bør vi følge opp våre leverandører og hvilke krav bør vi sette til de? På frokostseminaret setter vi fokus på hvordan vi setter kriterier […]

Les mer

Vellykket frokostseminar om KPI’er

Mandag morgen gjennomførte vi frokostseminar med tema: KPI – Hvordan måle fremgang. Vi hadde håpet på 10 deltakere, men vi ble overrasket da hele 17 personer hadde meldt seg på frokostseminaret. Bedrifter i dag blir stadig møtt med krav om forbedret effektivitet og lønnsomhet. Feilproduksjon og svinn blir store utfordringer når marginene allerede er små. […]

Les mer

Ledige plasser på ISO 9001:2015

Vi har fortsatt ledige plasser på ISO 9001:2015 kurset vårt i Sandnes den 22.september 2015. Høsten 2015 kommer den nye ISO-standarden for kvalitetsstyring. Vi har laget et kort kurs hvor vi forklarer vi hva endringene betyr for deg som allerede har et kvalitetsstyringssystem ihht. ISO 9001:2008. Kurset retter seg mot personer som er involvert i […]

Les mer

Nye ISO 9001:2015 kurs er satt opp

Etter suksess med de to første kursene, har vi nå satt opp to nye kursdager etter sommeren. Høsten 2015 kommer den nye ISO-standarden for kvalitetsstyring. Vi har laget et kort kurs hvor vi forklarer vi hva endringene betyr for deg som allerede har et kvalitetsstyringssystem ihht. ISO 9001:2008. Kurset retter seg mot personer som er […]

Les mer

Ny ISO 9001:2015

Høsten 2015 kommer den nye ISO-standarden for kvalitetsstyring. Vi har laget et kort kurs hvor vi forklarer vi hva endringene betyr for deg som allerede har et kvalitetsstyringssystem ihht. ISO 9001:2008. Kurset retter seg mot personer som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av kvalitetssystemer ihht. ISO 9001. Etter fullført kurs skal du […]

Les mer