Nytt eierskap og utvidede muligheter.

Vi har gleden av å annonsere nytt eierskap i System og Sikkerhet AS som sikrer og styrker vår videre drift og satsning innen kvalitet, HMS og ytre miljø. Utvikling.org, som i dag leverer tjenester innen lederutvikling, HMS og kvalitet, har kjøpt opp selskapet for å sammen skape et solid kompetansemiljø innen kvalitet, HMS og ytre […]

Les mer

Hva er miljø? Ytre miljø?

Hva vil det si å være miljøbevisst på jobb? Hjemme? Hvordan påvirker du miljøet, hvordan kan du gjøre en forskjell? Dette er begynnelsen på en artikkelserie som handler om MILJØ, TIPS OG TANKER RUNDT DET Å TENKE MILJØ OG TA DETTE MED DEG HVOR ENN DU FERDES…….…. Miljø er et ord som vanligvis brukes i […]

Les mer

Starthjelp til registrering i REACH.

Seminar: Har din bedrift orden på kjemikaliene? Importerer eller fremstiller du mer enn ett tonn kjemikalier i året skal du registrere dem under kjemikalieregelverket REACH. Registreringsprosessen i REACH kan være komplisert om man har liten erfaring eller gjør dette for første gang. Trenger du veiledning, avholdes det et seminar i Oslo 14. september. Seminaret er […]

Les mer

Frykter du besøk av tilsynsmyndigheter

Frykter du besøk av tilsynsmyndigheter? Er du ikke i samsvar med lovkrav? Mangler du ansettelseskontrakter, stillingsbeskrivelser, HMS planer osv. Er du sikker på at du tolker retningslinjer riktig, at du forstår kravene i lover og forskrifter? Kanskje du er mer i samsvar med krav enn du selv er klar over. Mange bedriftsledere jeg har snakket […]

Les mer

Avfallsdeklarering

Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktiv avfall. Systemet er åpent for bruk. Overgangsdato Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktiv avfall kom i drift på våren 2015. Det er ikke satt noen endelig overgangsdato, men foreløpig antar vi at papirskjemaet vil bli faset ut en gang i løpet […]

Les mer

Overgangsordning for CLP merking

Akkurat som vi trodde, at nå var det slutt med den 5- årige overgangsordning på merking av kjemikalier /stoffblandinger, som vi skrev om i en artikkel tidligere i år, er det informert om overgangsordning for de produktene som står i hyllene i butikkene eller kanskje i ditt kjemikalieskap i virksomheten. Du og leverandøren din har […]

Les mer

ISO 9001 og ISO 14001 lansert i Norge

De nye versjonene av disse to standardene ble lansert den 14. oktober i år. I dag ser vi at den norske utgaven av begge to er tilgjengelig i nettbutikken til STANDARD.NO. Viktige endringer og krav i forhold til tidligere utgaver: Betydelig engasjement på kvalitet- og miljøområdet fra virksomhetens øverste ledelse (9001/14001) Kvalitets- og miljøledelse som […]

Les mer

Risikoanalyse – unødvendig arbeid!

HMS Risikoanalyser – papirarbeid som er helt «overkill» for vår bedrift, vi bruker sunn fornuft! Jeg hører dette til stadighet, og blir engasjert og irritert over at det er så mange som tar så lett på dette. Jeg har selv jobbet i en bedrift hvor en kollega av meg ble alvorlig skadet, og hvor det […]

Les mer

Risiko i havbruksnæringen

Innenfor havbruksnæringen stilles det strenge krav knyttet til miljøovervåkning, forurensning, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet. Mye av fokuset i bedriftenes og myndighetenes krav til prosedyreverk og rapportering er basert på å hindre rømming og å sikre velferden til fisken. Vi har de siste månedene sett en del medieoppslag om ulovlig giftbruk, laks som må slaktes og […]

Les mer