Jæren Overflatebehandling sertifisertVi gratulerer vår kunde Jæren Overflatebehandling AS med deres sertifisering etter
NS-EN ISO 9001:2015

Jæren Overflatebehandling AS er leverandør innen overflatebehandling av metaller og er beliggende i Kalbergskogen industriområde i Time Kommune. Virksomheten ble etablert i 2004 og har lang erfaring og kompetanse innen våtlakkering, metallisering, xylan, molycote, everslik, zinc fosfatisering, glassblåsing og sandblåsing.

Malerarbeid Jæren Overflatebehandling
Jæren Overflatebehandling AS har hele veien satt seg mål om å levere overflatebehandling med riktig kvalitet og i henhold til inngåtte avtaler. Det er sammen med kunder utviklet rundt 300 prosedyrer på forskjellige måter å overflatebehandle metaller på, slik at kunder får riktig kvalitet i henhold til gitte krav.

Jæren Overflatebehandling AS har i en årrekke brukt ledelsessystemet deres ved å jobbe i henhold til ISO 9001, registrert avvik, fulgt opp og arbeidet med løpende forbedringer.

Innenfor de siste par år har Jæren Overflatebehandling AS opplevd at flere kunder ønsker at de skal sertifiseres etter ISO 9001 og fikk på denne måten øynene opp for at en ISO 9001 sertifisering kunne gi nye muligheter i markedet.

I 2016 ble det med hjelp fra System og Sikkerhet AS gjennomført GAP analyse av ledelsessystemet mot ny standard ISO 9001:2015.

«Jeg har opplevd at veien mot sertifisering har vært lærerik, Vi brukte funn i GAP analysen til å belyse forskjeller fra ISO 9001:2008 og ISO 9001:2015 sett i sammenheng med vårt eksisterende kvalitetssystem. Dette har gjort det lettere å identifisere endringer som måtte gjøres før vi kunne sertifisere oss»
Alice Bryne, HMSK leder Jæren Overflatebehandling AS
.

Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den.

Sertifisering utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser kundene at de kan stole på at du har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte dine forpliktelser..

ISO 9001:2015 standarden erstatter ISO 9001:2008 utgaven for full fra 18. februar 2018. Den nye standarden er blitt modernisert og er skrevet i et lettere forståelig språk. Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Litt om den nye utgave av ISO 9001 standarden
 • Det heter nå LEDELSESSYSTEM FOR KVALITET
 • Mye mer fokus på prosesser.
 • Kontekst- og interessentanalyse er påkrevet.
 • Risiko og muligheter – risikostyring er nå integrert som krav.
 • Kvalitetsmål skal nå følges opp med tiltak (SMART-basert).
 • Generelt bedre detaljformuleringer.
 • Ledelsens representant er borte.
 • Kvaliteshåndboken er borte.
 • «Arbeidsmiljø» er blitt «Miljø for drift av prosesser».
 • Inngangsfaktorer og utgangsfaktorer er introdusert.
 • Innført mer spesifikke krav til oppfølgning av eksterne leverandører.
 • Stiller kra til avlevering av relevant informasjon til eksterne leverandører.
 • Medtar nå også eksterne leverandørers eiendeler.
 • Innført mer spesifikke krav til frigivelse av produkter og tjenester.
 • Innført mer spesifikt krav til å gjennomgå og styre endringer for produksjon eller tjenesteleveranse.
 • Innført 2 krav for avvik; styring av utgangsfaktorer med avvik, avvik og korrigerende tiltak
 • Noen nye «inngangsfaktorer» til ledelsens gjennomgåelse (eksterne leverandørers prestasjon, ressursers tilstrekkelighet, tiltak knyttet til risikoer og muligheter).
Lone Agger Flyvholm
HMSK Rådgiver