Kontekst i ny ISO 9001 – hva er nå det?

Mange sitter nå og klør seg i hodet og lurer på hvorfor i all verden og hva i huleste skal vi oppnå med å beskrive konteksten til vårt selskap, og hva i all verden har dette med kvalitet å gjøre? Det er nok enda noen som tror at kvalitet bare har med å dokumentere det jeg gjør, og spesielt det de sier de skal dokumentere.

  • Har du som leder opplevd å bære staurer som spriker?
  • Har du opplevd at ikke alle hester drar samme vei?
  • Har du opplevd at ikke alle maur tar med seg sin nål til tua?
Alle ledere som er oppdatert på lederskap vet hvor mye det betyr at alle er med og drar lasset i riktig retning. Og ønsker å få bort all dau kjøtt ved å bringe de enkelte til sunn fornuft. Slike ledere har nettopp mer eller mindre bevisst, jobbet iherdig i sine bedrifter med å klargjøre og bringe relevant kontekst inn i ryggmargen på sine ansatte. Nettopp for å få sine medarbeidere til å jobbe i en retning, mot et mål og med en felles visjon.

Dette er det nå ISO 9001 vil lære oss, som ikke er dyktige ledere/forretningsfolk. ISO 9001 fokuserer på ingen måte på noe nytt, fordi det finnes «intet nytt under solen». Dette gjelder både for kvalitet og HMS. Gå til Egypterne for 4000 år siden. Der hadde de både et kvalitetssystem og de hadde «fagorganisasjoner». Utsagnet til en av de romerske generalene er også vel kjent i dag; «Da vi endelig hadde fått bygget opp et team som fungerte, så kom det endringer i organisasjonen».

Hva mener du? Nettopp! Vi har nok lett for å sove i timen de fleste av oss. De færreste av oss har fått alt med oss. ISO 9001 setter nå inn fokus på der vi har vært for dårlige. ISO 9001 ønsker nemlig at vi skal ha et velfungerende ledelsessystem for kvalitet. Ikke et system som er til for systemet, men et system som skal arbeide for virksomheten og oss.

Kontekst beskrivelsen din skal gi informasjon til ansatte og samarbeidspartnere om hva din visjon og strategi er. Utfordringer på relevante områder, hvordan dere vil måle og overvåke for å oppnå målene deres. Dette er interessant for alle moderne medarbeidere som er interessert i bedriftens ve og vel. Riktig informasjon, på riktig måte og til riktig tid er nøkkelordet for god kommunikasjon.

Konteksten din skal være en grunnstein i dette arbeidet for at du skal lykkes!

Sliter du fortsatt med konteksten? Ta kontakt for bistand med denne grunnsteinen i ny ISO 9001. Ta kontakt med oss.

Haakon Stensland
HMSK Systemutvikler


Trykk her for å melde deg på våre nyhetsbrev.