Ledelsens gjennomgåelse, ISO greier?

Ledelsens gjennomgåelse har ikke vi. Ikke har vi tenkt å starte med det heller, det er jo noe ISO 9001 greier. Da dokumenterer man jo bare for dokumentasjonens del. Verdier skaper man ikke på papiret – Basta.

Alle som driver en næring, forretning av et aller annet slag, ja også fiskeren og bonden gjennomfører nok Ledelsens gjennomgåelse i større eller mindre grad, på sin egen måte.

Jo, mindre man dokumenterer jo friere står man til å endre seg og utvikle seg i sin egen retning. Fri fra standarder som knebler og styrer en i en tvungen retning. Det er vel en god og brukbar visjon?

Når jeg på torsdag ettermiddag ser at jeg ikke har nok timer på fredag til å utføre det min kunde forventer – hva gjør jeg da? Enten jeg sitter i en båt, på en traktor, eller jeg står i dreiebenken eller sitter i bilen på vei til neste kunde. Er vi ikke da likemenn? Alle er vi opptatt av å levere det kunden vil ha – KVALITET. Da er det jeg utfører min «gjennomgåelse» og søker en nød vei. Jeg legger nye planer, kutter ut timen foran TV, på treningsstudio, kosepraten med naboen eller alt det andre som ikke MÅ gjøres i dag.

Plutselig er jeg langt inne i ISO 9001 om jeg vil eller ei, men jeg liker ikke å kalle det en gjennomgåelse. Det høres så voldsomt ut, så byråkratisk og så vanskelig ut.

Er jeg min egen leder, så har jeg muligheten til å ta mine egne valg, gjøre det jeg vil så lenge jeg klarer å tilfredsstille kunden min og han ikke har en bedre snekker (leverandør) han kan plukke ned fra hylla. Denne friheten vil ikke ISO 9001 frata deg, selv om mang en kvalitets revisor (meg selv inkludert) kan forstås slik.

ISO 9001 sier ikke hvor ofte man skal gjennomføre en ledelsens gjennomgåelse, den sier heller ikke at man må gjøre alle de samme punktene samtidig eller at den individuelle frekvensen på temaene må være det samme. Det er det du selv som avgjør.

Kravet er planlagte mellomrom for å oppnå hensikten – sikre kontinuitet og effektivitet.

ISO 9001 forteller oss hva vi som minimum skal ta hensyn til når vi gjennomfører Ledelsens gjennomgåelse og den krever også at vi dokumenterer denne gjennomgåelsen inklusiv beslutningene.

Når da omstendighetene endrer seg, så endrer vi oss jo også. Vi setter nye mål, nye planer og nye tiltak – vi venter jo ikke nødvendigvis helt til neste offisielle Ledelsens gjennomgåelse. Da er det at nye ISO 9001:2015 igjen kommer oss til unnsetning. Den sier jo at vi når vi planlegger skal vi ……. bestemme risikoer og muligheter. Hører du hvordan den hjelper oss til å se det positive – ikke bare nedskjæringer og negative konsekvenser, MEN muligheter – så fantastisk. La deg inspirere!

En årlig godt planlagt og gjennomført Ledelsens gjennomgåelse hjelper oss til langsiktig å nå våre mål og visjoner, nettopp fordi vi går for de rette tiltak og aksjoner som er jordnære og oppnåelige. En god forretningsmann lar seg allikevel ikke binde til mål og planer, hvis han kan oppnå enda bedre kvalitet og inntjening gjennom en styrt endring.

Neste gang du utfører ledelsens gjennomgåelse enten det er din årlige eller den du tar på torsdag ettermiddag, vil jeg minne deg om noen av nyhetene fra ISO 9001:2015. Noen emner som vi skal ta hensyn til/ evaluere. Kanskje er det relevant?

  • Risiko og muligheter leverandørene mine gir meg?
  • Burde jeg forbedre noe i mitt ledelsessystem for kvalitet?
  • Har jeg gjennomført tilstrekkelig evaluering av prosessene?
  • Dugelighet og begrensningene til interne ressurser?
  • Nye spesifikke krav til kommunikasjon implementert?
  • Hvordan vil jeg i år at andre ledere/mellom ledere involverer, engasjerer og støtter organisasjonen?
  • Hva vil jeg i år gjøre for å fremme prosesstankegang og risiko/mulighets tilnærming?
  • Hva vil jeg i år gjøre for å fremme kundefokus og øke kundetilfredshet?
  • Hva vil jeg gjøre i år for å bevisstgjøre meg selv og mine medarbeidere på fordelen av forbedret prestasjon og konsekvensen for å ikke oppfylle krav?
  • Styring av endringer (ikke bare under utvikling og konstruksjon)
System og Sikkerhet bistår deg gjerne med å komme i gang. Ta en telefon eller send en mail for uforpliktende tilbud. Vi bistår på timesbasis eller etter faste avtaler.

Haakon Stensland
HMSK Systemutvikler

Trykk her for å melde deg på våre nyhetsbrev.