Nye utgaver av ISO 9001 og ISO 14001.

Er du forberedt?

Det er antagelig godt kjent for de fleste at ISO 9001 og ISO 14001 begge kom i nye reviderte utgaver i september 2015. Vi har hatt en del artikler og nyhetsbrev på disse temaene allerede på våre hjemmesider (www.s-o-s.no/nyheter), og håper dere har hatt nytte av det. Vi vil fortsette igjennom 2017 og ha artikler på dette temaet.


Som vi også har informert tidligere er det satt en overgangstid på 3 år for å tilpasse seg de nye utgavene. I praksis betyr dette at alle sertifikater etter henholdsvis 2008 utgaven av ISO 9001 og 2004 utgaven av ISO 14001 vil miste sin gyldighet seneste fra 15.september i 2018, avhengig av når sertifikatet deres er utstedt.

Vi forstår at det er en del usikkerhet rundt hva dette innebærer, og hvor mye som egentlig må gjøres for å tilpasse seg de nye utgavene.

Her kan System og Sikkerhet tilby følgende:
  • Gjennomføre en gjennomgang med ledelsen i bedriften hvor endringene og det nye ledelsesfokuset blir forklart og diskutert.
  • Gjennomføre en gjennomgang (GAP analyse) hos dere som normalt tar ca. en dag. Utfra denne gjennomgangen vil vi utarbeide en rapport som beskriver områdene som må tilpasses til de nye utgavene.
  • Åpent halv dags kurs som tar for seg endringene – «Ny ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, hva betyr det for deg».
  • Bedriftsinternt kurs på samme tema slik at flere i organisasjonen får nødvendig kunnskap.

Steinar Werner Pedersen
Daglig leder

Trykk her for å melde deg på våre nyhetsbrev.