Ønsker du å få tilsendt våre nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev blir sendt ut med epost med jevne mellomrom (ca. ett pr. måned). Nyhetsbrevene våre inneholder tips og hint om smarte tiltak og øvelser man kan gjøre for å forbedre kvaliteten, øke effektiviteten og dermed inntjeningen, redusere risiko for liv og helse og økonomisk tap.

Vi skriver regelmessig artikler på temaer vi fanger opp ute hos våre kunder, og som er aktuelle i nyhetsbilde. Har du forslag til tema så ta kontakt.

Trykk her for å melde deg på våre nyhetsbrev.

Opplysninger om deg blir ikke videreformidlet til andre og blir behandlet i henhold til gjeldende personlovgivning.