Nytt kurs i ISO 9001:2015


Er du klar for overgangen til ny ISO 9001 kvalitetsstandard som kom i 2015?

Kurset retter seg mot personer som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av kvalitetssystemer ihht. ISO 9001.

Mål med kurset er at du skal få en innføring i:
  • Hovedendringer i ISO 9001:2015
  • Nye krav, ord og uttrykk
  • Hva har fått større fokus?
  • Hvilke krav/områder er frafalt/nedgradert?
  • Hva må implementeres og GAP-analyse
iso kurs
Praktisk informasjon:
  • Kurset holdes i Utvikling.org sine lokaler i Jåttåvågen.
  • Tirsdag 9. mai kl 1200 – 1630
  • Pris 2.750,-
Les mer om kurset…