Forenkling skaper verdier

System og Sikkerhet er en kompetansebedrift som tilbyr konsulenttjenester innen Kvalitet, HMS og Miljø. Vårt mål er å forenkle systemer og prosesser mest mulig.

Vi bidrar med hjelp til sertifisering, systembygging, samt vedlikehold og drift av forskjellige typer styringssystemer. For etablerte systemer hjelper vi til med å forenkle og effektivisere. Vårt slagord er «Forenkling skaper verdier» og vi jobber etter mottoet «Tenk enkelt!»

Våre kunder har fordelen av at System og Sikkerhet er et åpent selskap hvor det utveksles kompetanse, ideer og erfaringer innad i organisasjonen. Dermed sikres kunden tilgang til all relevant kompetanse innen våre fag umiddelbart. Dette bidrar til økt produktivitet hos våre kunder.

Vi arbeider aktivt for å utvikle og ivareta et positivt arbeidsmiljø, både for oss selv og våre kunder. Alle ansatte bidrar til å utvikle bedriften ved deltakelse i forbedringsgrupper.

Vi setter forbedringsarbeidet i system

System og Sikkerhet består av mennesker som brenner for faget sitt. Vi er opptatt av å sikre kontinuerlig forbedring på alle nivå, både internt og hos våre kunder. Vi iverksetter bare de prosesser våre kunder behøver, og vi strekker oss alltid til det ytterste for å oppfylle våre kunders krav, behov, forventninger og ønsker.

Med våre høyt kvalifiserte medarbeidere, sterke tverrfaglige kompetanse og gode forretningsforståelse, er vi en trygg og stabil samarbeidspartner på Kvalitet og HMS.

Vi har erfaring med NS-EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 og en rekke andre standarder innen industri og energisektoren.

System og Sikkerhet – bedriftspresentasjon.
System og Sikkerhet – HMSK Politikk.

System og Sikkerhet AS har følgende sertifiseringer:

Achilles JQS sertifikat