Beskrive

Myndigheter, kunder, samarbeidspartnere, eiere og ansatte… Alle har de ulike krav til kvalitet på produkt og leveranser, trygge arbeidsplasser og stabil inntjening. Et av kravene er at HMSK-rutinene skal være nedskrevet og lett å finne for alle i bedriften.

Det er lederens ansvar å ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette for HMSK-arbeidet.

System og Sikkerhet hjelper deg å definere og beskrive bedriftens HMSK-politikk, kvalitetssystem, HMS-arbeid og ulike prosesser. Vårt mål er at kvalitetssystemet skal være så enkelt at det kun beskriver den mest naturlige og sikreste metoden for å utføre oppgavene.

Med vår hjelp får du nøyaktig det som er nødvendig for din bedrift.