Kontinuerlig forbedring

Sertifisering er imidlertid ikke målet med kvalitetssystemet. Sertifiseringen forteller bare at HMSK-arbeidet i bedriften din holder en internasjonalt godkjent standard.
Å oppnå en sertifisering kan sammenlignes med å kvalifisere seg til startnummeret i konkurransen om å bli best.

Det er først når du bruker systemet aktivt i driften du oppnår:
  • Forbedring gjennom enklere system
  • Miljøgevinst
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Reduksjon av feil
  • Riktig kvalitet
  • Fornøyde kunder
  • Økt lønnsomhet
Vi hjelper deg i alle ledd av det kontinuerlig forbedringsarbeidet: