Sertifisere

Alt er enkelt når man kan det! System og Sikkerhet hjelper deg å få alle kvalitetskriteriene på plass opp mot sertifisering. Vi har kompetanse på en rekke ulike standarder og kan bistå i hele prosessen, både opp mot ny sertifisering, med revisjoner for re-sertifiseringer og med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vi har blant annet kompetanse på
 • En rekke internasjonale standarder
  blant annet ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
 • Risikovurderinger
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Sannsynlighet og konsekvensvurdering av hendelser
 • Sikker Jobb Analyser (SJA)
 • Identifisering av kvalitetsmål og kvalitetspolitikk
 • Utarbeidelse og håndtering av dokumenter
 • Revisjoner
 • Samsvarsvurderinger