Systematisere

Bevisste handlinger styrt av gjennomtenkte, velfungerende systemer gir kvalitet. Et kvalitetssystem må oppfylle lov- og kundekrav, samtidig som det må være funksjonelt, enkelt og naturlig å bruke.

Vi kan bidra med oversikt og kontroll av krav som rettes mot din bedrift. Det kan være krav fra myndigheter om internkontroll, fra bransjen om sertifiseringer og fra kunder om feilfrie leveranser til rett tid.

System og Sikkerhet kan kvalitetsstyring og HMS – du oppnår:
  • Forbedringer gjennom enklere system
  • Miljøgevinst
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Reduksjon av feil
  • Riktig kvalitet
  • Fornøyde kunder
  • Økt lønnsomhet
Samtidig er vi systemuavhengige og kan bistå med forbedring og effektivisering både i dine etablerte systemer og i oppbygging av nye. Vi har samarbeid med flere forhandlere av elektroniske kvalitetssystemer og kan hjelpe deg å finne det som er riktig for din bedrift.

Uansett hvilket system du har eller velger, er systematisk tilnærming selve nøkkelen til sertifisering.