Gexsys AS

GEXSYS AS står for Global Ex Systems og er basert på deres visjon om å være en total systemleverandør innen område Ex beskyttelse på det globale markedet.
Gexsys AS er ambisiøs teknologibedrift som har hovedfokus på design og konstruksjon av kontrollsystem som skal plasseres i eksplosjonsfarlige områder, hovedsakelig i norsk og internasjonal oljeindustri.

Vi vil gratulerer vår kunde Gexsys AS med deres NS-EN ISO9001:2015 sertifisering 01.09.2017.

Gexsys har siden september 2011 hatt ISO9001:2008 sertifisering, og har hatt meget god kontroll frem til nå. Det er sjeldent å treffe en øverste ledelse så fokusert på kvalitet og forbedringsarbeid, som det er hos Gexsys. For å ytterligere bli bedre har de det siste året jobbe systematisk med forbedringer og tilpasninger til den nye versjonen av ISO9001. I den forbindelse valgte Gexsys etter nøye evaluering og sammenligning mellom flere andre verktøy å investere i det IT baserte kvalitetssystemet Input Process.

Med rådgiver bistand fra en HMSK rådgiver fra System og Sikkerhet, har de har gjort et fabelaktig arbeid med kontekst, målsetninger, utarbeiding av arbeidsprosesser, risikoevalueringer og alt det andre som skal til. Oppfriskning av opplæring av hele bedriften i kvalitets og HMS forståelse, samt det nye verktøyet, skal føre Gexsys mot nye høyder.

«Arbeidet med å implementere Input Process som vårt QA verktøy sammen med bistand fra System og Sikkerhet, både datateknisk og som sparringspartner i tilpasningen til den nye standarden har vært en lærerik og bevisstgjørende prosess»
Roar Olsen, Adm. Dir, Stig S. I. Henriksen QA Sjef Gexsys AS.

Link til Gexsys – hjemmeside.

Ogna Sveis

Ogna Sveis er en kvalitetsleverandør innen blant annet sveising, overflatebehandling og platearbeid og leverer produkter til olje-/ gassindustrien og byggbransjen.

Vi i System og Sikkerhet vil gratulere vår gode kunde Ogna Sveis, som med bistand av System og Sikkerhet ble sertifisert i henhold til NS-EN 1090-1:2009 Utførelse av stålkonstruksjoner.

Ogna Sveis ser på det å bli sertifisert i denne standarden som en mulighet til å komme seg inn på nye markeder.

Selskapet er allerede sertifisert i henhold til ISO9001:2008, og ser god nytte av å ha et velfungerende ledelsessystem for kvalitet.

Vi ønsker Ogna Sveis lykke til videre.

Ogna Sveis – Hjemmeside

Årdal Maskinering

Årdal Maskinering har startet prosessen for sertifisering til American Petroleum Institute (API) Q1 kvalitetsstandard og API monogram program for API Spec. 7-1.

API sertifisering gir Årdal maskinering et stort fortrinn fremfor andre maskineringsbedrifter i distriktet ved å kunne levere utstyr produsert i henhold til API standard.

API Q1 vil være et tillegg til ISO 9001 sertifiseringen som Årdal Maskinering allerede har.

System og Sikkerhet er takknemlig for å bli valgt som leverandør av konsulent tjenester til dette prosjektet.

System og Sikkerhet assisterer Årdal Maskinering med gapanalyser, handlingsplaner og oppbygging av innhold i kvalitetsstyringssystemet for å samsvare med krav i API Q1 standard frem mot en sertifisering.

Årdal maskinering – Hjemmeside

IFA Tech

System og Sikkerhet gratulerer vår gode kunde IFA Tech med sin ISO 9001 sertifisering.

Prosessen frem mot sertifisering startet forrige sommer med implementering av Input Prosess (IP) som kvalitetsstyrings system. Dette forenklet arbeidet med etablering av nødvendige prosesser og rutiner.

HMSK Systemutvikler Rudi Arnesen fra System og Sikkerhet har assistert IFA Tech gjennom hele prosessen. Det har vært kartlegging i arbeidsgrupper, implementering av kvalitetsstyringssystem med etablering av nødvendige dokumenter og selve sertifiseringsprosessen.

System og Sikkerhet er imponert over det arbeidet IFA Tech har lagt ned og den viljen de ansatte har hatt til å tilpasse seg både et nytt styringssystem, og ikke minst måten å arbeide på for å møte kravene i ISO standarden.
IFA Tech – hjemmeside


First Geo

For å bli enda bedre på leveranser samt å møte en stadig mer kompleks forventning fra kunder, har vår gode kunde First Geo implementert nytt kvalitetsstyringssystem. Det nye systemet gjør at First Geo har enda bedre kontroll på kvaliteten i sine prosesser, som resulterer i større grad av kundetilfredshet.

Gjennom implementeringsprosessen har vi sammen med First Geo jobbet iherdig for å visualisere, forenkle og effektivisere prosessene i alle ledd. HMSK leder hos First Geo, Eilin Haugvaldstad sier hun er godt fornøyd med den nye løsningen.

First Geo valgte Input Process som deres kvalitetssystem, og er nå ferdig med å sette opp systemet slik at First Geo enda bedre møter kravene i Achilles og ISO 9001.

System og Sikkerhet takker for tilliten vi ble vist ved å være leverandøren av det nye systemet, og ikke minst få bidra til implementeringen og oppbyggingen av dette hos First Geo.
First Geo – hjemmeside

IKM Cleandrill

IKM Cleandrill er en spesialist innen subsea drilling væske håndtering og har utviklet en ny generasjons subsea pumpesystem for å samle og transportere bore kaks uten riser.

Vi i System og Sikkerhet AS gratulerer IKM Cleandrill for å ha oppnådd første gangs sertifisering av ISO 9001 og OHSAS 18001 i forrige uke. Revisjonen ble utført uten avvik.

HMSK leder som er innleid fra System og Sikkerhet AS har hatt ansvar for denne prosessen til IKM Cleandrills største tilfredshet. Daglig leder hos IKM Cleandrill bekrefter dette: «Spesiell takk til vår inspirerende HMSK leder. Han har fullført en tøff jobb på veldig kort tid – med stor energi og godt humør!»
IKM Cleandrill AS – hjemmeside

Stenca Trading

Stenca Trading er en betydelig leverandør av termisk isolering og brannhemmende isolasjon til olje og gass industrien.

Vi i System og Sikkerhet AS gratulerer Stenca Trading for å ha gjennomført trinn 1 i sertifiseringsprosessen for å bli ISO 9001 sertifisert!
System og Sikkerhet AS har vært Stenca Trading sin støttespiller for denne prosessen, og tilbakemeldingene fra Stenca Trading er kjempehyggelige.

HSEQ Manager hos Stenca Trading; «Dyktige konsulenter som gir oss bra oppfølging. Vi har fått god hjelp til oppbygging og implementering av kvalitetssystemet»
Stenca Trading AS – hjemmeside

Referanser

 • Aluhak Systems
 • Autolakk
 • D/Wellop
 • Ervik Shipping
 • GMV Milling
 • Haugland Eiendom
 • Helse Møre og Romsdal
 • Hovetomten
 • Hymek
 • IKM Gruppen
  med 34 underselskaper
 • Jæren Overflatebehandling
 • NOHA Norway
 • Nosefo
 • Ocean Installer
 • Ogna Sveis
 • Pan renhold og kantine
 • RPT Production
 • SIFAB
 • Stenca Trading
 • Uniteam Offshore
 • Valvision
 • Vestteknikk
 • Vikinghallen
 • Vision IO
 • Årdal Maskinering
 • med flere…