Utvikling.org drives av personer som har arbeidet med kompetanseutvikling for næringslivet i en årrekke. Alle har solid faglig bakgrunn kombinert med bred og spennende praksis.
I tillegg har vi et stort nettverk av konsulenter og rådgivere som vi har et fast samarbeid med. Dette gir oss den fleksibilitet og tilpasningsevne som vi – og våre kunder – ønsker seg.
Våre konsulenter har omfattende erfaring med endringsprosesser i så vel private som offentlige virksomheter. Vi bistår våre kunder med alt fra hjelp til rekruttering, utarbeidelse av stillingsinstrukser, personalhåndbøker, medarbeidersamtaler osv, til arbeidsmiljøundersøkelser og kulturkartlegginger.
Les mer om Utviklig.org
Medco bedriftshelsetjeneste AS har i mer enn 25 år vært en ledende BHT-aktør i Stavanger regionen. Helt siden oppstarten har vi vært kjent for vår gode, fleksible og kundenære service.
I Stavanger regionen finner vi noen av de mest komplekse virksomhetene i landet hva gjelder kravet til BHT-tjenester. Vi kan dette markedet, og vi vet hvordan vi som BHT aktør skal kunne være effektiv, og samtidig oppfylle alle lovpålagte krav. På kunde listen har vi en rekke ledende virksomheter som for eksempel Baker Hughes, Halliburton, IKM gruppen, IVAR, Proserv og OMV.
Forebyggende helsearbeid er bedriftshelsetjenestens primæroppgave, og vi har ut viklet og leverer en rekke praktiske og forskrifts innrettede tjenester som dekker hele spennet fra kurs i førstehjelp, ergonomiske og yrkeshygieniske kartlegginger av arbeidsmiljø til kartlegging og aktiv oppfølging av den enkelte medarbeiders livsstil. Vi skreddersyr gjerne et opplegg for din virksomhet. Friske medarbeidere er enhver virksomhets viktigste ressurs.
Les mer om Medco bedriftshelsetjeneste


Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse, FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med næringslivet.
Landax har motiverte medarbeidere med et bredt spekter av erfaring og kunnskap. Vi har også knyttet til oss flere eksperter innen kvalitetsledelse, sertifisering og internkontroll.
Les mer om Landax ASInput Data AS er et norsk uavhengig programvareselskap, lokalisert i Fredrikstad. Vi utvikler programvarene Input Process – et kvalitetsystem for næring og industri, og EuroMek Total – et styringsverkktøy for bilbransjen. Vi leverer våre produkter til et bredt spekter av bransjer og industrier.
Vår filosofi er å skape fleksible og konkurransedyktige programvareløsninger, hvor håndverk, funksjonalitet og service skal være av beste kvalitet.
Input Data ble etablert i 1994, og har i dag 11 ansatte.
Les mer om Input DataMotiverte mennesker skaper bedre resultater. Improvement Group AS er et selskap som har praktiske øvingsprogram i lederskap og kommunikasjon gir ledere, selgere og andre de ferdigheter de trenger til å motivere seg selv og andre til innsats i alle situasjoner. Programmet er gjennomført i flere hundre bedrifter med godt resultat.

Vårt slagord er «Vi skaper Helter».

VERDIER
Ærlig, Raus, Forbedring, Nytte

TEORI
Treningsprogrammene er basert på det forskningen de siste 100 år dokumenterer har størst effekt for å påvirke andre mennesker til innsats.
Les mer om Improvement Group AS
EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig.
I en felles database knyttes tilvirkere, selgere eller forhandlere av kjemikalier, sammen med de som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikalier. Via databasen deles lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak. Dermed settes virksomheter i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø ved bruk av kjemikalier.
Les mer om EcoOnline