Tjenester

Din brobygger mellom ledelsen og de krav som rettes mot din bedrift. Dette kan være krav i form av kvalitetspolitikk, mål, ansvarsforhold og iverksettelse av prosesser for kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.

4-trinns løsningsprosess

Vår 4-trinns løsningsprosess hjelper deg å definere dine behov og mål, samt hva som må til for at det skal kunne gjennomføres med suksess!1.Hva kan SoS gjøre for deg eller din bedrift?Våre kvaliteter og kunnskaper kan komme deg eller din bedrift til gode.2. Hva er ditt eller din bedrifts behov?Ut i fra trinn 1 hjelper vi med vurdering og definering av ditt behov. Vi kartlegger en systematisk gjennomgang av ett eller flere tema. Hvilken kartleggingsmetode man benytter, avhenger av hva resultatene av den systematiske gjennomgangen skal brukes til.

3. Hvilke prosesser gir best løsning?Detaljert plan for best mulig gjennomførelse. Igangsettelse av valgt prosess. Oppfølging underveis.4. Hva er det endelige målet, og hvordan oppnådde vi dette?Definering av mål og hva som kan oppnås ved gjennomførelse. Gjennomgang av prosess; kan noe gjøres anderledes?

Personalutleie

System og Sikkerhet AS stiller personell til disposisjon på kort varsel. Personell kan leies for korte eller lengre perioder, til både små og store oppdrag.

Personellets fleksibilitet sikrer at du får akkurat den tjenesten din virksomhet trenger. Se referanser for en oversikt over våre avtaler og oppdrag. Ta kontakt for nærmere informasjon.