Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS er å forebygge skader og hendelser, samt skape et inspirerende og utviklende arbeidsmiljø. 

Våre konsulenter bidrar med innspill slik at du raskt kan måle forbedringer. Med vår solide erfaring gir vi deg god innsikt i hva som til enhver tid er utfordringene, uavhengig av bedriftens størrelse. Du kan derfor være trygg på at HMS-arbeidet vil være så kostnadseffektivt som mulig. Alt arbeid med innføring av gode rutiner gjøre vi i nært samarbeid med ledelse og den/de tillitsvalgte. 

Vi har lang erfaring med å etablere HMS-systemer for alle typer bedrifter og bransjer. Systemene ivaretar alle myndighetskrav, kundekrav og krav i forbindelse med sertifisering. System og Sikkerhet kan delta i både kartleggingsfasen, systemutarbeidelsen, implementeringen og opplæringen i den enkelte bedrift. Våre konsulenter har inngående kjennskap i norske lover og regler, så vel som OHSAS 18001.