Kurs i ISO 9001:2015 & 14001:2015 - hva betyr det for deg?

Meld deg på kurset her.

Er du klar for overgangen til de nye standardene som kom i 2015? Forventingene øker til at du har implementert det nye med bl.a. risiko – muligheter og utfordringer samt fokuset på ledelsens engasjement.

På dette kurset forklarer vi hva endringene betyr for deg som allerede har et kvalitetsstyringssystem ihht. ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004.

Kurset retter seg mot personer som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av kvalitetssystemer ihht. ISO 9001/14001.

Mål med kurset er at du skal få en innføring i:
  • Hovedendringer
  • Nye krav, ord og uttrykk
  • Hva har fått større fokus?
  • Hvilke krav/områder er frafalt/nedgradert?
  • Hva må implementeres og GAP-analyse
Etter fullført kurs skal du kunne ta en aktiv rolle i å planlegge og gjennomføre overgangen til de nye 2015 standardene i egen bedrift.

Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av relevante sertifikater utstedt av disse.

Forkunnskap og forutsetninger:

Kurset tar utgangspunkt i at deltakerne kjenner til gjeldende ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004.
Vi har fått gode tilbakemeldinger på de tidligere kursene vi har gjennomført.

Datoer for kommende kurs finner du på sidene til vår samarbeidspartner på kurs, Utvikling.org. Utvikling.org/kursoversikt. Følgende standard bør medbringes til kurset:
    • NS-EN 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
    • NS-EN 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø, Spesifikasjon med veiledningkvalitet – Krav
Standarden kan bestilles på www.standard.no

Meld deg på kurset her.