Kvalitet

Bevisste handlinger styrt av gjennomtenkte, velfungerende systemer gir kvalitet.

System og Sikkerhet vil bidra med å ha oversikt og kontroll av krav som rettes mot din bedrift. Det kan være krav fra myndigheter om internkontroll, fra bransjen om ISO sertifisering og/eller krav fra kunder om feilfrie leveranser til rett tid. System og Sikkerhet kan kvalitetsstyring – du oppnår:

 • Økt lønnsomhet
 • Reduksjon av feil
 • Forbedringer gjennom forenkling
 • Fornøyde kunder
 • Riktig kvalitet

Vi hjelper deg med

 • Sertifisering (NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 3834-2)
 • Forskrift 555 for bruk av arbeidsutstyr, trykkdirektivet EU 97/23/EC
 • Risikovurdering
 • Sannsynlighet og konsekvensvurdering av hendelser
 • Sikker Jobb Analyse (SJA)
 • Identifisering av kvalitetsmål og kvalitetspolitikk
 • Utarbeidelse og håndtering av dokumenter
 • Etablering og beskrivelse av prosesser