Ytre Miljø

I større og større grad forventer vi i dag at bedrifter tar ansvar for miljøet. Stadig flere bransjer må dessuten forholde seg til lovpålagte krav og forskrifter knyttet til miljø.

Hvilke fordeler har din bedrift av å ta ansvar for miljøet?
  • Kostnader kuttes ved energisparing og avfallsredusering
  • Bedre omdømme
  • Lavere sykefravær ved mer miljøvennlig produksjon og sikrere håndtering av miljøfarlige produkter
  • Bruk, oppbevaring og fjerning av f.eks. kjemikalier
  • Kontroll på miljøutfordringen iht. avgasser og utslipp.
  • Lavere energiforbruk
  • Samsvarsvurdering av lover og forskrifter
  • Dokumentasjon om etterlevelse av krav
  • Oppdateringer ved lovendringer
  • Substitusjonsvurderinger av kjemikalier
Våre konsulenter bistår med utarbeidelse og sertifisering av miljøstyringssystemer i henhold til NS-EN ISO 14001, der alle disse forhold blir ivaretatt.