Medarbeider-undersøkelse som styringsverktøy

Brukt riktig vil en medarbeiderundersøkelse gi deg akkurat den informasjon du trenger for å sette inn de riktige tiltakene til rett tid. Du kan kartlegge mestring og kompetanse, samarbeid og informasjon, opplevd ledelse og kommunikasjon – og generell arbeidsglede.

Engasjerte og trygge medarbeidere lønner seg
De tenker nytt, leter etter forbedringer, tør komme med forslag, er produktive og hjelper hverandre. Godt arbeidsmiljø er både en forutsetning for, og et resultat av, engasjerte og trygge medarbeidere.

Du ser det på bunnlinja
Med en godt planlagt, systematisk gjennomført og profesjonelt bearbeidet medarbeiderundersøkelse, får du innspill på en rekke faktorer og forhold som påvirker dine medarbeideres arbeidsmiljø, trivsel og ytelse. Her snakker vi om faktorer og forhold som gir direkte utslag på bunnlinja.

Du kan få informasjon om alle forstår og jobber etter bedriftens strategi, om de er lojale mot visjon, verdier og beslutninger, om de jobber konsekvent for å nå bedriftens mål, om ulike stressforhold og ytre faktorer som påvirker arbeidsmiljøet – og som i verste fall kan være årsaken til høyt sykefravær eller mye feilproduksjon og svinn. Du kan også avdekke hva medarbeiderne er villige til å gjøre/ofre i vanskelige tider – eller om dere er i ferd med å miste nøkkelkompetanse.

Gjør noe med det
Det viktigste er imidlertid ikke å avdekke det, men å gjøre noe med det. En medarbeiderundersøkelse uten påfølgende tiltak er et stort steg i feil retning. Brukt riktig, som styringsverktøy i vanskelige tider, er imidlertid medarbeiderundersøkelsen uvurderlig.

Du må planlegge hvilke områder dere vil fokusere på og velge riktige spørsmål. Du må gjennomføre en nøytral, anonym og systematisk undersøkelse. Men så kommer det essensielle: Du må bearbeide resultatene og gjennomføre tiltak. Medarbeiderne må se at det nytter å engasjere seg.

Tenk enkelt – vi hjelper deg!
Vi kan hjelpe deg med å planlegge, gjennomføre og eventuelt bearbeide medarbeiderundersøkelsen din. Ta kontakt for mer informasjon.

Lykke til!

Utskriftsversjon